Projekt folderu reklamowego "Zielona Gospoda" 
inwestor : Zielona Gospoda
format : A4 bigowane na 3 równe części
papier : kredowy 115 grm/m2
druk  : offsetowy  2 x 4 CMYK


tomy@tomy.webd.pl