KALENDARZ EKOLOGICZNY   2008/2009

Proszę wysyłać mi  teksty i zdjęcia które są zaznaczone na kartach kalendarza
jako "xxxxxxxxxxxxx"  lub "????????????????"  lub jako czerwone pole przeznaczone
na zdjęcie. Będzie to systematycznie uzupełniane. przpominam że nie wszystkie
materiały jakie otrzymałem zmieszczą się na kalendarzu. Kalendarz to specyficzny rodzaj
składu, wymaga pewnego stałego układu na wszystkich kartach i ten obecny rozkład wydaje
mi się optymalny.

BRAKUJĄCE MATERIAŁY:  Proszę wysyłać mi emailem na tomy@ansibl.com
jako tytuł  listu wpisywać nazwę miesiąca np.  WRZESIEŃ
   

BRAKUJĄCE MATERIAŁY/INFORMACJE  :  
- pełna nazwa przedszkola z którego pochodzą dzieci na zdjęciu
- imię i nazwisko autora pracy (dziecka) i grupa wiekowa (lub ilość lat) oraz pełna nazwa przedeszkola

 


 BRAKUJĄCE MATERIAŁY/INFORMACJE  :  
- imię i nazwisko autora pracy (dziecka) i grupa wiekowa (lub ilość lat) oraz pełna nazwa przedeszkola

 
 
 
 
WSZYSTKO OK !!!

 
 
 

 BRAKUJĄCE MATERIAŁY/INFORMACJE  :
- pełna nazwa przedszkola z którego pochodzą dzieci na zdjęciu
- imię i nazwisko autora pracy (dziecka) i grupa wiekowa (lub ilość lat) oraz pełna nazwa przedeszkola

 
 
 

WSZYSTKO OK !!!
 
 
 

   BRAKUJĄCE MATERIAŁY/INFORMACJE  :
- Informacje do pola " CZY WIESZ ŻE:"
 
  

 BRAKUJĄCE MATERIAŁY/INFORMACJE  :
- imię i nazwisko autora pracy (dziecka) i grupa wiekowa (lub ilość lat) oraz pełna nazwa przedeszkola
 
 
 

WSZYSTKO OK !!!


WSZYSTKO OK !!!


WSZYSTKO OK !!!


WSZYSTKO OK !!!


 BRAKUJĄCE MATERIAŁY/INFORMACJE  :
- imię i nazwisko autora pracy (dziecka) i grupa wiekowa (lub ilość lat) oraz pełna nazwa przedeszkola
- zdjęcie główne do miesiąca GRUDNIA (te które otrzymałem ma słabą jakość)


www.ansibl.com       tomy@ansibl.pl    tel.: 886 345 047